Uitwisbare Magic Pennen

Hervul je zwarte Magic Pen door deze op de kop
in het hervulstation te zetten.